Pegawai Sains Gred C41


Pegawai Sains Gred C41
Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
Kem./Jab.: Pelbagai Kementerian/ Jabatan
Jadual Gaji:
PERINGKATGAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
P1
P2
P3
RM1,939.89
RM2,048.38
RM2,161.60
RM5,555.05
RM5,872.53
RM6,198.16
RM225.00
Syarat Lantikan:
  • Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
    [ Gaji Permulaan P1 : RM2,147.45 ] dan
  • lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Sains atau Juruteknologi Makmal Perubatan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Pegawai Sains Gred C41 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
  • mempunyai kelayakan seperti di atas; dan
  • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Dapatkan panduan temuduga Pegawai Sains Gred C41 di www.pegawaisains.com

One thought on “Pegawai Sains Gred C41

Masyafiq.My. Powered by Blogger.

Blogroll