Soalan Panduan Contoh Jawapan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41

 PANDUAN PEPERIKSAAN
MEMASUKI PERKHIDMATAN
PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
GRED S41


Pendahuluan
Peperiksaan ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Maka soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas.

Matlamat peperiksaan ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41. Peperiksaan ini melibatkan 2 bahagian berasingan. Setiap bahagian adalah penting kerana mengukur calon dalam satu atau dua aspek sahaja. Calon-calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi kesemua bahagian. Jika prestasi yang sangat baik dipamerkan pada satu atau dua bahagian sahaja maka prestasi keseluruhan calon kurang memuaskan. Namun, jika calon mendapat markah yang menggalakkan bagi setiap bahagian, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokuskan kepada bahagian tertentu sahaja.

Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia berserta lulus dalam bahagian ini akan di panggil untuk temu duga.

PEPERIKSAAN MEMASUKI PERKHIDMATAN
PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S41

ARAHAN KEPADA CALON
1. Pada hari peperiksaan calon perlu membawa:
a. Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan
b. Kad Pengenalan
c. Alat tulis; pensel 2B, pen, pembaris, pemadam dan peralatan lain yang difikirkan perlu.
2. Calon mesti berada di pusat peperiksaan tiga puluh (30) minit sebelum Peperiksaan dimulakan.
3.  Calon mesti mematuhi arahan Ketua Pengawas.
4. Calon dilarang berkomunikasi sesama sendiri. Angkat tangan jika ada masalah atau pertanyaan.
5. Calon hanya boleh meninggalkan Pusat Peperiksaan tiga puluh (30) minit selepas peperiksaan dimulakan.
6. Calon mesti kenal pasti pusat peperiksaan sehari sebelum hari peperiksaan.
7. Calon mesti berpakaian kemas, sopan dan tidak menjolok mata.
8. Calon hanya dibenarkan meninggalkan pusat peperiksaan apabila diarah oleh Ketua Pengawas.

PANDUAN UMUM KEPADA CALON
Peperiksaan ini mengandungi satu (a) bahagian iaitu Kecenderungan iaitu:

BAHAGIAN I - KECENDERUNGAN
Seksyen A - Pengetahuan Am
Seksyen B - Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen C - Esei Bahasa Melayu
Seksyen D - Esei Bahasa Inggeris
Seksyen A – Pengetahuan Am

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan bidang kerja sosial, integrasi nasional, keharmonian dan perpaduan negara, teknologi maklumat dan komunikasi, dasar-dasar awam dan pentadbiran negara serta lain-lain perkembangan semasa didalam dan luar negara.

Masa : 40 minit
Bilangan Soalan : 50 soalan
Markah : 30

CONTOH SOALAN :

1. Dasar Sosial Negara mempunyai objektif utama seperti berikut kecuali

A menjana sinergi multisektor.
B berdaya tahan dan mengekalkan sistem demokratik.
C membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat.
D memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan dan perkhidmatan Sosial.

Jawapan : B


2. Klinik Nur Sejahtera LPPKN adalah sebuah klinik yang berkonsepkan kesejahteraan yang merupakan satu inisiatif pihak LPPKN.

Perkhidmatan yang disediakan oleh Klinik Nur Sejahtera LPPKN ialah
I pengurusan menopaus.
II saringan kanser reproduktif.
III ujian makmal yang komprehensif.
IV perkhidmatan perancang keluarga.

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

Jawapan : D
Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i) Kemahiran Logik
(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data
(iii) Konsep Matematik
(i) Kemahiran Logik
Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan kemahiran logik untuk memilih jawapan yang tepat atau mengenal pasti jawapan yang salah.

(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data
Beberapa masalah akan dikemukakan menggunakan pelbagai perangkaan dan calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikannya. Bagi memudahkan calon menjawab, penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan.

(iii) Konsep Matematik
Konsep Matematik yang digunakan termasuklah kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas Matematik, pemahaman konsep dan kebolehan untuk berfikir secara kuantitatif yang sesuai dengan tugas sebagai Pegawai Psikologi. Asas-asas Matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan pelajaran tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia). Oleh yang demikian, adalah dianggap tahap kesukaran sesuai untuk semua calon kerana telah melalui tingkatan 5.

Masa : 45 minit
Bilangan Soalan : 40 soalan
Markah : 30

CONTOH SOALAN :
1. 30, 32, 36 , X , 60, 92

Apakah X?
A 38
B 40
C 44
D 48

Jawapan : C

2.
Rajah di atas menunjukkan satu nombor perpuluhan. Berapakah hasil tambah digit 3 dan 7 dalam nombor di atas?
A 300.7
B 30.7
C 3.07
D 3.7

Jawapan : CSeksyen C – Esei Bahasa Melayu
Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Melayu. Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.
Soalan : Tiga (3) Soalan Pilih Satu (1)
Masa : 1 jam
Markah : 20
Panjang Esei : Bebas

CONTOH SOALAN :
1. Gagasan 1Malaysia : Harapan baru rakyat Malaysia.
Bincangkan.
2. Anda sebagai seorang Pegawai Pembangunan Masyarakat. Jelaskan peranan anda dalam membentuk kepimpinan kampung yang unggul.

Seksyen D – Esei Bahasa Inggeris

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.
Soalan : Tiga (3) Soalan Pilih Satu (1)
Masa : 1 jam
Markah : 20
Panjang Esei : Bebas

CONTOH SOALAN :
1. Children learn best by observing the behavior of adults and copying it. Discuss.

2. What dangers are there for a society which depends on computer screens rather than face to-face contact for its main means of communication?


[Exam Akauntan] Kenapa perlu LULUS?


 "Kenapa anda perlu menjadi seorang pegawai kerajaan?"

Hi [[firstname]], apa khabar?

Ramai yang mengimpikan kerjaya
sektor awam tapi kenapa ya? Ramai
juga yang pergi exam tapi GAGAL
Walaupun anda mungkin pernah
dipanggil untuk mengambil peperiksaan
sebelum ini dan gagal, namun jangan
berputus asa kerana kerana kalau
dah rezeki anda, tak kemana punya!

Walaupun gaji takde la banyak mana,
tapi ramai yang mengimpikan
bekerja di sektor awam. Adakah
anda mahu tahu sebabnya? Ramai
orang suka kerja kerajaan kerana
kelebihan - kelebihan ini:

1.Elaun perumahan
2.Cost of living allowance (COLA)
3. Imbuhan tetap khidmat awam (Itka)
4. Kenaikan gaji setiap tahun
5. Kemudahan pinjaman komputer dan kenderaan
6. Cuti tahunan mengikut kelayakan
7. Cuti bersalin
8. Pinjaman perumahan
9. Caruman KWSP atau pencen
10. Bersara pada umur 60 TAHUN (kuatkuasa 2013)
11. Peluang kenaikan pangkat
12. Peluang melanjutkan pelajaran
13.Peluang untuk berkursus dari semasa ke semasa
14. Lebih banyak masa diluangkan bersama keluarga

Ya! itulah kelebihan - kelebihan
bekerja di sektor awam. Maka tidak
hairanlah ramai berebut - berebut
untuk memohonnya.


Untuk tahun 2012 ini, hanya dengan
lulus atau melepasi peperiksaan
bertulis Kemasukan Perkhidmatan Awam
sahaja mampu mejamin anda
untuk teruskan perjuangan anda menjadi
seorang pegawai sektor Awam.

Oleh itu sebelum anda menghadiri
peperiksaan bertulis tersebut
anda perlu melakukan persedian rapi.

Anda perlukan satu panduan yang
lengkap apa yang patut dlakukan,
apa yang patut dijawab dan bagaimana
untuk berjaya menjawab semua soalan
betulis itu.

Untuk membantu mencapai impian anda ini
Infokerjaya Resources (Team Tipsptd)
telah mengeluarkan satu panduan yang
lengkap bagi mempersiapkan calon
untuk lulus peperiksaan bertulis
tersebut.

“Rujukan Peperiksaan Bertulis Akauntan W41”

http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

Kenapa perlu mendapatkan panduan
ini daripada Team Tipsptd ?

- Segala ilmu serta informasi yang
terkandung di dalamnya merupakan
ilmu serta informasi yang ‘real’,
yang datang dari pengtahuan serta
pengalaman. Inilah satu-satunya panduan
yang boleh anda gunakan bagi
mencapai impian menjawat jawatan kerajaan.

- Panduan ebook yang lengkap dimana
ia menyentuh semua bahagian yang
perlu dijawab oleh calon-calon.

- Ianya bukan setakat lengkap
malah duhuraikan secara terperinci

- Juga dibekalkan dengan contoh-contoh
soalan dan jawapan!

- Soalan berkaitan GTP banyak ditanya
dalam peperiksaan kerajaan 2012. Nota
khas GTP merupakan satu komponen dalam
pakej ini yang bakal membantu anda!

Namun semuanya ini tidak dapat
anda miliki jika selepas
membaca email ini anda biarkan
sahaja tanpa melakukan apa-apa.

Lagi cepat calon bertindak lagi
cepat mereka boleh persiapkan
diri untuk berjaya dalam
Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan
Awam!

Oleh itu bagi mengubah masa depan
anda dengan menjadi seorang
Akauntan W41, sila klik ke;

http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA
Sekadar berkongsi;

MA Syafiq

Anda dipanggil oleh SPA untuk Akauntan Gred W41?

Salam sejahtera.

Ramai yang tak perasan yang minggu
ini adalah minggu peperiksaan SPA.
Ada beberapa jawatan bermula minggu
lepas dipanggil oleh pihak SPA untuk
peperiksaan bertulis

Minggu lepas ada jawatan Penolong Pegawai Psikologi
dan minggu sebelumnya Pegawai Psikologi

Juga ada peperiksaan untuk Gred 41
yang lain.

Di seluruh negara, SPA panggil calon
untuk peperiksaan bertulis. Anda
dipanggil?

Semak panggilan anda di;

[+]http://domino.spa.gov.my/sispek/jadual_am_Akauntan.php?jawatan=Akauntan%20Gred%20W41&pemerolehan=SM20120133

Khas untuk peperiksaan 4 OGOS, anda
bernasib baik kerana ada rujukan
khas untuk jawatan Akauntan W41.

Terus ke;

[+] http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

Salam sukses untuk anda!

MA SyafiqApa khabar? Harap
sentiasa dalam keadaan yang
bersemangat sentiasa!

Anda mesti perasan pengumuman SPA
baru-baru ini yang membenarkan
pemegang Ijazah untuk memohon
jawatan Gred 17 dan Gred 27 kan?

Ianya satu berita baik untuk graduan
ijazah tetapi 'agak buruk' untuk
pemegang diploma dan sijil kerana
perlu 'bersaing' dengan pemegang
ijazah

Tetapi untuk Gred 41, persaingan
hanya di kalangan pemegang ijazah
sahaja. Peluang lebih cerah
kerana jumlah 'pesaing' sudah
dikurangkan!

Jadi jika anda dipanggil untuk
peperiksaan Gred 41, jangan lepas
kan peluang, terus sambar dan
berusaha!

4 OGOS ini, satu jawatan Gred 41
dibuka pintunya iaitu, AKAUNTAN
Gred W41

Cara nak lulus senang sahaja, 3 perkara!

1 - Buat persediaan
2 - Hadir peperiksaan
3 - Jawab soalan!

Tapi APA dan BAGAIMANA untuk
buat persediaan?

Jawapannya ada di sini. Terus ke;

[+] http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

Anda dipanggil? Jika YA, jangan
lepaskan peluang ini!

Salam sukses untuk anda!

ikhlas
MA Syafiq

[Exam Akauntan] Kenapa mereka GAGAL ujian SPA?

[Perkongsian] Soalan Exam SPA sulit dan tak ada soalan bocor. Jika ada yang jual soalan bocor, abaikan saja, TIPU! Ringkasan 'trend' soalan exam bertulis untuk Gred 41 jika boleh dikongsikan;

- TIADANYA soalan berkaitan SEJARAH
dalam Seksyen A yang mana merupakan
komponen WAJIB untuk tahun 2008-2010
dan sebahagian 2011

- ADANYA soalan khusus berkaitan
jawatan dan isu semasa khusus berkaitan
jawatan Akauntan Gred W41

Ini hasil 'observation' Team Tipsptd dan jika anda dipanggil ke exam Akauntan Gred W41 4 Ogos ni, disarankan untuk dapatkan rujukan ini; http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA


Salam sejahtera

Macam mana dengan persediaan
peperiksaan Akauntan Gred W41 anda?

Jika anda dipanggil, ini dikongsikan
3 sebab yang mungkin membawa anda
kepada kegagalan

Harap-harap anda tak ada masalah
ini. Jom kita tengok apa 3 punca
utama calon GAGAL ujian SPA

=============================
Masalah 1 - Tak tahu format
=============================

Ini memang masalah utama calon,
tak tahu bentuk soalan yang nak
ditanya! Masuk exam, terkedu..

Alangkah baiknya jika calon
tahu bentuk soalan, lebih yakin
untuk menjawab kan?


=========================================
Masalah 2 - Tak cukup masa untuk study!
=========================================

Untuk yang dah bekerja memang
ini masalah buat mereka. Anda
bagaimana?

Jika anda membaca akhbar setiap
hari (bukan cerita artis!), dan
selalu menulis esei dan buat
ujian matematik di masa lapang
mesti tak ada masalah buat anda!

Tahniah untuk anda!

Tapi jika anda tak melakukan semua
itu... hampir 'konfem' anda
'bakal' terkedu 4 Ogos ini!

====================================
Masalah 3 - Tak tahu apa nak study!
====================================

Banyak sangat benda nak baca, masa
suntuk!

Ianya macam anda menembak ke langit
dengan harapan 'terkena' burung.
Berapa % untuk kena agak2?

Sama kes seperti ini juga, anda dengar
tip ada yang menyuruh anda baca
buku 'Malaysia Kita' yang sangat tebal
itu.

Buku itu sangat bagus, tapi anda nak
baca semua? Kenapa tak fokus kepada
beberapa bab sahaja yang berkemungkinan
besar keluar?

Soalan peperiksaan SPA yang lepas ada
mengenai 'Teknologi Hijau' dan '1 Malaysia',
ada isu itu dalam buku 'Malaysia Kita'?

Tiada..

===============
SOLUSI
===============

Ambil sahaja pengalaman Tipsptd yang
telah membantu calon menduduki
peperiksaan bertulis sejak tahun 2009

Team Tipsptd tahu apa yang diperlukan oleh
calon dan apa yang perlu dilakukan
oleh calon untuk persediaan mereka.

... 3 tahun lebih mereka bantu calon SPA!

Terus ke laman testimonial terkini
2012 ini di;

[+] http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA


Pilih untuk lulus..
Salam sukses untuk anda!


- MA Syafiq
http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

Peperiksaan Akauntan Gred W41 4 Ogos 2012

Saya baru perasan tadi, SPA dah umumkan calon
yang layak untuk menduduki Peperiksaan Bertulis
Kemasukan sebagai Akauntan Gred W41 pada 14 April ini.

Anda boleh buat semakan melalui link ini;

[+] http://goo.gl/Vgc86 (saya pendekkan link panjang ni!)

Tapikan, setiap tahun ramai je yang tak lulus
exam SPA. Susah katanya, ye lah skopnya sangat
luas dan kadang tu soalan tah hape hape!

Memang exam bertulis ni la tempat SPA nak
singkirkan calon yang ramai. Tapi tgk kat sini
ramai pulak yang lulus entah apa rahsia diaorg.
Email semua cakap lepas, mungkin anda nak tgk
boleh terus gi sini;

http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

Sekadar nak berkongsi :)

Kalau nama anda dipanggil dan termasuk dalam
senarai tu, anda mmg kena tgk mcm mana diaorg
lulus..

=============
Perkara 1
=============
Alhamdulillah, makin ramai yang lulus
ujian kerja kerajaan. Kalau dulu bukan
main susah nak lepas. Mungkin soalan
makin mudah kot. All da best untuk
yang nak hadir exam Akauntan Gred W41 minggu
depan. Semangat tengok ramai yang
lulus di http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

==============
Perkara 2
==============
Haishhh.. Tgk status kawan2 yang dpt
panggilan exm Akauntan Gred W41, ramai yang
cuak. hhoohoho! Tak yah risau la,
exm makin mudah skrg. Td tgk berapa
ramai yang lulus exm baru ni. Yg
nak gi exm, cuba tgk berapa ramai lulus
kat http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

=============
Perkara 3
=============
Beli untuk sedara yang tak senang duduk
nak g exam gomen. Akauntan Gred W41. Ada pun
rujukan. Mudah2an bantu dia dgn
rujukan tipsptd ni http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salam sejahtera

Semua sedang fokus kepada
peperiksaan

Akauntan Gred W41 Baru
 [ Tarikh Peperiksaan: 04 Ogos 2012 ]

Apa soalan yang akan ditanya ya?
Sedikit perkongsian daripada
Team Tipsptd yang mengkaji soalan
peperiksaan sebelum ni untuk
exam SPA Akauntan Gred W41 sebelum
ini, jelas ada beberapa perkara
baru yang diaorg simpulkan..

Satu klu besar rasanya untuk
dikongsikan pada anda!

- TIADANYA soalan berkaitan SEJARAH
dalam Seksyen A yang mana merupakan
komonen WAJIB untuk tahun 2008-2010
dan sebahagian 2011

- ADANYA soalan khusus berkaitan
jawatan dan isu semasa khusus berkaitan
jawatan Akauntan Gred W41


Tidak boleh di'agak' sebenarnya
soalan SPA kerana ianya adalah
sulit TETAPI kita belajar daripada

..TREND observation..

Itu yang Team Tipsptd lakukan, mereka
lihat dan kaji apa soalan yang ditanya
kepada calon sejak tahun 2009 lagi.

Itu yang diaorg kongsikan kepada
calon-calon peperiksaan Gred 41
sebelum ini termasuk;

[*] Pegawai Hal Ehwal Islam
[*] Pegawai Tadbir Diplomatik
[*] Penguasa Kastam
[*] Pegawai Antidadah

...semuanya menggunakan teras rujukan
yang dikeluarkan oleh Team Tipsptd.

Anda boleh lihat 'live' testimoni di laman
Tipsptd di;

[+] http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

Mereka berjaya, mungkin giliran anda
pula untuk berjaya 4 Ogos nanti. Siapa
tahu?

Sekali lagi, ambil kelebihan pengalaman
Team Tipsptd untuk memudahkan persediaan
anda, terus ke;

[+] http://pegawaisains.com/rahsiapeperiksaanSPA

Salam sukses untuk anda!

- MA Syafiq

Masyafiq.My. Powered by Blogger.

Blogroll